Portret

V České Lípě dne 8. ledna 2018

Dobrý den vážení rodiče a prarodiče!

Už se nám to blíží. První krok Vašeho dítěte, vnoučete je v každé rodině vnímán s napětím, radostí i očekáváním. Tomuto kroku předchází výběr základní školy. Ty dnes nabízí širokou paletu informací o sobě jako instituci. Jistě se spolu shodneme, že zejména na prvním stupni základní školy je neméně rozhodujícím faktorem osobnost učitele. Proto dovolte, abych se jako třídní učitelka 1.A naší školy ročníku 2018/2019, představila.

Kdo jsem

Jsem učitelkou 1. stupně základní školy od roku 1984. Od roku následujícího působím stále ve stejné škole, ZŠ Sever. Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu v Ústí nad Labem, kde jsem v roce 1990 získala doktorát z teorie vyučování matematice na 1. stupni ZŠ. V rámci dalšího vzdělávání jsem si odbornost doplnila o výuku anglického jazyka na 1. stupni ZŠ. Ve své třídě vyučuji matematiku, český jazyk, anglický jazyk a výchovy.

Co chci aneb na čem mi záleží, aby děti zvládly

  • Být samostatné
  • Vzájemně se respektovat
  • Naučit se vyjadřovat své myšlenky
  • Umět prezentovat svou práci a přijmout kritiku ostatních
  • Ohodnotit práci svou i ostatních
  • Informace nejen umět vyhledat, ale jako vědomosti rovněž nabýt

Co ode mne neočekávejte

Spolupráce s rodinou

Kromě osobních konzultací jsem místo běžných třídních schůzek po dohodě s rodiči zavedla "Setkání u kulatého stolu". Každou první středu v měsíci se neformálně scházíme ve škole u kávy či čaje a probíráme, co se ve třídě děje, na čem právě pracujeme, co dětem jde a naopak. Rodiče si navzájem předávají zkušenosti s výchovou i učením. Pro pobavení občas přidám nějakou "perličku" ze života třídy. Výsledkem je vzájemné poznání, větší informovanost o životě třídy a zejména mnohovrstevná komunikace mezi rodiči i školou.

Závěrem

Vzdělávání a výchova dětí mě stále baví. Úspěchy mých žáků při dalším studiu jsou dobrou zpětnou vazbou pro moji práci. Stejně tak i to, že si mě vybrali jako třídní učitelku rodiče z různých částí České Lípy i blízkého okolí.

Ráda bych Vás pozvala na Den otevřených dveří dne 24. března 2018 od 9:00 do 14:00.
Rovněž Vás ráda poznám při osobní konzultaci v termínu dle vzájemné dohody.

S pozdravem a očekáváním

Vaše třídní učitelka

PaedDr. Helena Soukupová

"ZŠ Sever"
Školní 2520
470 05 Česká Lípa
e-mail: 2018@PrvniA.cz
tel: 487 828 930
web školy: www.zs-sever.cz