Virtuální 3D prohlídka naší školy

Máte možnost procházet se mezi jednotlivými místy školy, které mají blízký vztah k naší třídě, jako je třída, družina, bazén, ... Rozhlédněte se kolem dokola, přibližte, oddalte, jak je libo, viz níže obrázek s napovědou.

Help