Ohlasy rodičů

5. února 2018

Náš druhý syn končí první stupeň základní školy pod laskavým vedením paní učitelky Heleny Soukupové. Již u prvního syna, nyní studenta gymnázia, jsme poznali, že paní učitelka má propracované a pro žáky velmi motivující metody výuky. To se nyní v naší společné "druhé pětiletce" jen potvrdilo. Matematiku paní učitelka učí moderní Hejného metodou, s využitím své dlouholeté praxe ji však vhodně kombinuje i s klasickým způsobem výuky. To dle mého názoru vede k tomu, že si každé dítě může najít cestu, která mu lépe vyhovuje. Při češtině vše procvičí ve škole a domácí úkoly zadává spíše proto, aby děti věděly, že je potřeba se maličko připravovat i doma a rodiče si osvěžili to, co se jejich potomek zrovna učí. Úkoly zpravidla nezabraly více než 15 minut času. Hodiny angličtiny, jak mi je syn popisoval, byly vedeny velmi zábavnou formou plnou her a obrázků. Myslím si, že takovou formou si děti nejlépe zafixují základy cizího jazyka. S námi rodiči paní učitelka komunikuje pravidelně a průběžně po celý školní rok. Jedná s námi vždy otevřeně a hned řeší i možné problémy. Myslím, že moji synové i my jsme si lepší paní učitelku nemohli přát.

Olga Sigmundová

5. února 2018

Dobrý den, paní učitelko,

jako rodiče Martina můžeme vyzdvihnout Váš osobní přístup a individuální řešení vzniklých či možných problémů, jak kázeňských, tak s učivem. Vedení dětí ke čtení, přístupu ke knihám, návštěvy knihovny zpestřené různými programy. Kreativita a trpělivost při plánování a absolvování různých výletů, exkurzí, akcí.

Děkujeme
Šmídovi

25. ledna 2018

Dobrý den, paní Soukupová,

jste výborná paní učitelka, já osobně oceňuji Váš přístup k dětem i rodičům, důslednost a pravidelnost při zadávání domácích úkolů, jste spravedlivá......

Tak mě teď napadlo, že kdybych měla tři přání, tak bych si přála, abyste byla Kačky třídní paní učitelka až do 9. třídy. Druhé přání by bylo, abyste byla třídní paní učitelka i naší druhé dcery, bohužel jsou děvčata narozená po dvou letech a to třetí přání bych si ještě chvíli nechala schované :-)

A ještě - nechala jsem se Vámi inspirovat a podle posledního předvánočního týdne, kdy děti měly každý den zapisovat s čím doma pomohly, zavedla jsem od nového roku - každý týden dvě domácí práce, které si děvčata zapisují do svého kalendáře, aby byla kontrola a věděly, že se chodba sama nezamete a nádobí samo neuklidí :-). Je sice leden, ale začalo to fungovat :-)

Paní učitelko, do další Vaší práce Vám přeji pohodové žáky, spolupracující rodiče a trpělivost.

Za Kačku děkuji, protože si myslím, že jste to nejlepší co jí (nás) mohlo po přistěhování do České Lípy za dveřmi školy potkat :-).

Ještě jednou děkuji a přeji pohodové dny.

Jana Šmejcká

11. října 2012

Rád bych touto cestou poděkoval paní učitelce Heleně Soukupové za její přístup k žákům a rodičům. Paní učitelka Soukupová vykonává své povolání zodpovědně a s nasazením. Žáci si učitelky váží jako osobnosti a jednotlivé hodiny jsou záživné a zajímavé bez ztráty času. Na rozdíl od jiných pedagogů se s rodiči dobrovolně schází každý měsíc, čehož si nesmírně vážím. Vzájemná spolupráce je velmi příjemná, stejně jako komunikace s paní učitelkou.

Škole přeji více takovýchto profesionálů s vrozenou autoritou.

Děkuji!
Petr Hierman

11. října 2012

Velký dík paní učitelce Soukupové za její přístup k žákům a také k rodičům. Výuka a ostatní školní i mimoškolní činnost byla jedinečná, ještě jsem se s takovým přístupem nesetkala. Oblíbenost paní učitelky u dětí nejlépe dokládá to, že ji děti chtějí vídat i o víkendech, například když jedou kolem jejího bydliště na kole.

Ivana Kubíčková,
matka Šarloty Kubíčkové, na 1. stupni ZŠ 2008 – 2012

14. října 2012

Naše dcera Jana Chaloupková navštěvovovala ZŠ Sever Česká Lípa od roku 1988, na prvním stupni pod skvělým pedagogickým a zároveň třídnickým vedením paní učitelky Heleny Soukupové. Kvalitní výuka byla základem pro absolvování vysokoškolského studia-pedagogické fakulty. Nyní předává zkušenosti své učitelky při výuce vlastních žáků.

Nezměněnou vysokou kvalitu výuky můžeme s odstupem let posoudit i jako prarodiče. Vnuk Mirek má to štěstí navštěvovat tutéž školu a mít za třídní učitelku rovněž paní Helenu Soukupovou.

Eva a Jaroslav Chaloupkovi

14. října 2012

Když jsme dávali naši starší dceru v roce 2003 do první třídy ZŠ Sever, paní učitelku Soukupovou jsme neznali. Byla to náhoda, že dceru začala učit zrovna ona. Dcera ji zbožňovala. Když šla do školy naše druhá dcera, byla to jasná volba a dnes můžeme konstatovat, že se naše pozitivní zkušenosti s paní Soukupovou potvrdily.

Obě holky chodily do školy rády. Paní učitelka to prostě s dětmi umí, věnuje se jim na 100%, je to profesionálka, která svoji práci dělá ráda, odborně, s citem pro detail a s osobním přístupem ke každému žákovi.

Za to vše, co paní učitelka svou obětavou prací dětem dává, patří jí obrovské poděkování.

Paní učitelku bychom doporučili každému rodiči, který stojí před volbou školy a pedagoga pro své dítě.

Soňa a Jozef Porubcovi

14. října 2012

Paní učitelka PaedDr. Helena Soukupová od roku 1999 učila tři roky našeho syna Martina na ZŠ Sever. A nutno podotknout, že syn na ní i po letech vzpomíná jako na jednoho z nejlepších učitelů, který ho kdy učil.

My rodiče jsme na ní oceňovali kvalitní způsob výuky, což se potvrdilo i v tom, že syna dokonale připravila ke zkouškám na výbĕrovou školu, kam byl následnĕ přijat.

Neménĕ důležité pro nás bylo to, že si svoji třídu v dobrém slova smyslu chránila a pĕstovala a pro "své dĕti" udĕlala první poslední. Neznamenalo to však, že by je rozmazlovala. Náš syn ji popsal následujícími slovy: "Komunikovala s námi tak, že jsme jí rozumĕli, byla přísná a spravedlivá a hodnĕ nás naučila". My rodiče jsme z ní mĕli stejný pocit a velice rychle si tak získala naši důvĕru. Mimo jiné i tím, že velmi dbala na to, aby rodiče byli vtaženi do dĕní ve třídĕ a mĕli tak zpĕtnou vazbu a vĕdĕli, jak se dítĕti daří.

Přáli bychom každému rodiči, aby mĕl štĕstí v tom, že jeho dítĕ bude učit učitel, který bude tak kvalitní a dĕti chápající, jako je paní učitelka Helena Soukupová.

Ing.Jaromír Hronza
Mgr.Daniela Hronzová

14. října 2012

Každý chceme pro své děti jen to nejlepší. U nás to byla právě paní učitelka Soukupová, která od roku 2003 vedla mojí dceru prvním stupněm základní školy. Z vlastní zkušenosti vím, že kvalitně děti připraví na další studium i na další zkoušky života. Tímto bych chtěla velmi poděkovat paní učitelce Heleně Soukupové.

Barbora Kusá

16. října 2012

Máme syna v páté třídě na ZŠ Sever. Po celou dobu je jeho třídní učitelkou a současně učitelkou nejdůležitějších předmětů PaedDr. Helena Soukupová. Oceňujeme na straně jedné její individuální a důsledný přístup k výuce syna, na straně druhé jsme zaznamenali nápaditý a neformální způsob jednání s dětmi, založený na hravosti a soutěživosti dětí ve třídě (např. soutěže "zlatá brána" ve čtení, "bang", "kolotoč" a "židličková" v matematice a angličtině, velmi častá práce dětí ve skupinách).

Při porovnání s jinými třídami jsme zjistili, že ve třídě jsou v jednotlivých předmětech napřed, což umožnilo celé třídě absolvovat vždy školu v přírodě, školní výlety a další akce, pokaždé vhodně provázané s výukou (např. sázení stromů v arboretu spojené s anglickou konverzací s rodilými mluvčími). Rychlost a plynulost výuky však není vykoupena přehnanou domácí přípravou, po celou dobu školní docházky měl syn maximálně jeden domácí úkol denně a to jen od pondělí do čtvrtka.

Za mimořádně podařený nápad považujeme pravidelné setkávání rodičů s paní učitelkou první středu v měsíci. Paní učitelka nás při nich seznamuje s tím, co se ve třídě přihodilo, co právě probírají, co dětem jde či nikoli a na co je třeba dohlédnout. Při těchto neformálních schůzkách je vždy prostor k připomínkám rodičů a největší výhodou je, že o jakýchkoliv výchovných či jiných potížích se dozvídáme záhy a můžeme je rychle řešit.

Pokud máme své zkušenosti shrnout, pak syn se po více než čtyřech letech do školy těší a nám styl paní učitelky PaedDr. Heleny Soukupové zcela vyhovuje. Proto chceme do její nové třídy přihlásit i našeho nejmladšího syna.

Petr a Olga Sigmundovi

9. listopadu 2012

Na první stupeň základní školní docházky vzpomínám velmi ráda, zejména na 3. a 4. třídu, kdy nás učila právě paní učitelka Soukupová. Jako dítě jsem si ji velmi oblíbila, ale až teď v dospělosti a po získání zkušeností z pedagogického prostředí (jsem také učitelka) dokážu popsat, proč. Byla jasně dána pravidla (to každé dítě, i když nevědomky, ocení). Příprava vyučovacích hodin byla perfektní a velmi pečlivá, nenudila jsem se a bavilo mě to. K žákům přistupovala individuálně a jejich hodnocení bylo spravedlivé. Nebála se "jít s dobou", používat moderní přístupy a stále na sobě pracovat a vzdělávat se.

Co jsem jako dítě ocenila snad nejvíc, byly nápadité a zábavné školní výlety a mimoškolní akce. Věnovala svým žákům mnoho ze svého volného času.

Až můj syn jednou půjde do školy, byla bych velmi ráda, kdyby ho vedl někdo takový, jako je paní učitelka Soukupová.

Jana Chaloupková
na 1. stupni ZŠ 1988-1992

25. ledna 2013

Učitelé, všichni je známe, a všichni jsme je potkávali nebo stále ještě potkáváme nejméně prvních 9 let školní docházky. Pro někoho jsou tato léta utrpením, pro jiného požehnáním. Nejsem si jistý, zda dokáži objektivně zhodnotit práci paní Soukupové a tedy můžu mluvit jen sám za sebe, jedna věc zůstává skutečností; Paní učitelka Soukupová vysoce ovlivnila to, jakým člověkem jsem dnes, pomohla mi ve vstupu do života a byla pro mě velkou inspirací prvních 5 let mé školní docházky.

Samozřejmě by někdo mohl namítat, že to říkám s jistým časovým odstupem, ale je to další z vlastností paní Soukupové, která se zasloužila o to, že jsem si školu v té době užíval. Pamatuji si, že při hodinách nešlo jen o výuku, ale také o zábavu. Myslím si, že je více než jasné, že paní Soukupová má svou práci ráda a svůj entuziasmus je schopná předat dále na své studenty.

Kdybych se mohl vrátit zpět v čase, bylo by hodně věcí, které bych změnil, ale jisté je, že bych nevyměnil paní učitelku Soukupovou. Přál bych si, aby všichni učitelé měli alespoň zlomek odhodlání a nadšení, jaké měla paní Soukupová. Nakonec, klasik řekl "Průměrný učitel vypráví, dobrý učitel vysvětluje a výborný učitel ukazuje. Ale Nejlepší učitel inspiruje." Inspirací, tím pro mě paní Soukupová byla a vždy jí budu vděčný za to, co všechno mě naučila.

Tomislav Procházka ml.
žák p. Soukupové v letech 2003-2008
OpenGate boarding school

26. ledna 2013

Po shlédnutí předcházejících příspěvků bych i já chtěl touto cestou poděkovat paní učitelce Heleně Soukupové za skvělou práci s naším synem Tomislavem Procházkou. Jako třídní učitelka byla v letech 2003-2008. Syn na ni dodnes vzpomíná jako na skvělou učitelku a vždy z něho cítím úctu a respekt před přirozenou autoritou, kterou si u něho velmi rychle získala! Od začátku ho vedla velmi správně a jasně pevnou, avšak spravedlivou rukou.

Spolupráce s rodiče byla vždy taková, jakou bych si představoval já, v dobách mé školní docházky. V těch dobách vládla ve školách pouze dobová restriktivní pravidla a mnoha učitelům, myslím, zůstala dodnes. Naproti tomu, je paní učitelka Helena Soukupová přesný opak. Učí, vede, pomáhá, snaží se vždy pracovat s každým individuálně a dá se říct, že z každého dostane přirozeným a vstřícným způsobem maximum.

Syn ji prostě zbožňoval a co může být pro rodiče lepší pocit, než šťastné dítě, které se těší do školy?

Chtěl bych tímto způsobem ještě jednou poděkovat za její skvělou práci a dodat, že mi bylo po všech stránkách velkou ctí a radostí se s paní Helenou Soukupovou potkat, poznat a spolupracovat.

Děkuji a jsem s přátelským pozdravem
Tomislav Procházka
otec Tomislava Procházky ml.